Abosskal Oferka JV

Abosskal Oferka JV, İbrahim Sezgin tarafından kurulmuştur. Elektrik Mühendisi M. Altan Yazıcıoğlu’nun katılımı ile güçlerini birleştirerek 28 yıllık Elektrik ve Mekanik Taahhüt tecrübelerini işlerine yansıtmaya devam etmektedirler.

Abosskal Oferka JV olarak, yatırım şartlarının uygun olduğunu düşündüğümüz Ruanda Cumhuriyetin de, İnşaat Mühendisi Selahattin Yetim'in ve Elektrik Mühendisi M.Altan Yazıcıoğlu katılımıyla Abosskal Ltd. adında ki şubemizi kurduk. Abosskal Ltd. hem Ruandaya hemde Türkiye ye faydalı çalışmalar ve yatırımlar yapacaktır.